Årsmøte i Hønefoss Sportsklubb 2021

Tidspunkt: Torsdag 25. mars 2021 kl 19:00

Sted: Tolpinrud Barnehage 

Digital deltakelse: Klikk her for å bli med i møtet

 

På grunn av smittesituasjon kan det hende at møtet kun blir digitalt. Uansett vil det være mulig å delta kun digitalt. Informasjonen vil bli oppdatert her. 

 

Forslag som ønskes behandles må sendes til post@honefoss-sk.no innen 10. mars

 

Saksliste

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Regnskap
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Budsjett
 9. Organisasjonsplan
 10. Orientering ang Tolpinrud
 11. Valg

:

 

 

GENERALSPONSOR FOR HØNEFOSS SPORTSKLUBB

Logo Skue Sparebank