Ekstraordinært årsmøte i Hønefoss SK mandag 30. november

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Hønefoss Sportsklubb mandag 30. november kl 19:00.

På grunn av Covid-19 vil årsmøtet bli avholdt som videomøte.

 

Medlemmer som ønsker å delta må melde seg på til mail post@honefoss-sk.no innen fredag 27.november.

 

Det vil bli sendt innkalling til videomøte for de som melder seg på.

 

Saksliste:

Sak 1     Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2     Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3     Valg av dirigent

Sak 4     Valg av møtereferent

Sak 5     Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 6     Vedtektsendringer – Forslag om å ha autorisert revisor

               - Nye punkter er § 11.4 og §16.11 Etterfølgende punkter har fått nynummerering

Sak 7     Engasjering av revisor

              - Styrets forslag er Otto Olsen ,  Akonto Revisjon AS
Sak 8     Valg av kontrollutvalg

 

 

Med sportslig hilsen

Styret i Hønefoss Sportsklubb

 

GENERALSPONSOR FOR HØNEFOSS SPORTSKLUBB

Generalsponsor