Om oss

Hønefoss Sportsklubb er en sammenslåing av Tolpinrud IL og Hønefoss Fotballklubb i 1991.

Tolpinrud IL startet opp 20. august 1944 med fargene rødt hvitt og blått nærmest som en protest til okkupasjonsmakten. Aktivitetene var ski, boksing, håndball og fotball. Tilholdssted var Eiklikastet på en midlertidig grusbane helt fram til 1991. Boksing har vandret rundt distriktet i leide lokaler.

Hønefoss Fotballklubb startet opp 1984 med fotball for de yngste klassene. Draktfargene var rødt med svart stolpe og buksen var svart. Tilholdssted var en grusbane i Veienmarka og ved Hengsle.

Ringerike kommune å kjøpe nåværende område på 55 dekar til idrettsformål og gi det til Tolpinrud IL. Første byggetrinn var en grusbane som ble ferdig 1991. Så fulgte gressbanen i 1999, løkka i 2000 og klubbhus/ barnehage 2007.


Alle medlemmer i HSK er prioriterte for barnehageplass.

Per 2018 er det 467 medlemmer, derav 380 aktive medlemmer.

Klubbhuset er et kombinert bygg med garderober og forsamlingssal for HSK.

Barnehage som eies av HSK kom i 2007. Her har vi 5 avdelinger med plass til ca 88 barn tilsammen. Vi har også en egen barnehagebuss som tilhører en en av avdelingene (naturavdeling) som kjører barn ut i naturen til forskjellige faste steder i distriktet. For mer informasjon om barnehage klikk her.

Medlemskap


Ønsker du å støtte Hønefoss Sportsklubb kan du melde deg inn som medlem. Du
kan både være enkeltmedlem eller ha familiemedlemskap.
Prisen for et enkeltmedlemskap kr 300,- mens ett familiemedlemskap koster kr. 500,-
NB Medlemmer av Hønefoss Sportsklubb har fortrinnsrett til barnehageplass i Tolpinrud Barnehage Har du spørsmål angående medlemskap kan du sende det til post@hønefoss-sk.no