Styret

Håndballstyret

Navn Verv Mobil
Jan Erik Gulbrandsen Leder 92 86 94 89
Ole Ragnar Dihle Nestleder 90 23 40 14
Anders Leine Økonomiansvarlig 92 46 60 71
Yngve Thoresen Materialforvalter 48 27 06 96
Tom Olav Brubråten Arrangementsansvrlig 91 31 04 29
Anne-Mette Fagerås Registreringsansvarlig 40 22 00 10
Mona Gåsholt Styremedlem 48 28 17 18
Unni Skøien Sportslig leder - junior 91 11 53 50