Håndballstyret 2018


Leder: Ole Ragnar Dihle
Nestleder: Anne Mette Fagerås
Sportslig leder senior: Jorunn D`Antony
Arrangementsansvarlig: Tom Olav Brubråten
Materialforvalter: Yngve Thoresen
Økonomiansvarlig: Anders Leine
Spillerrepresentant: Madeleine Fivelsdal
Sportslig leder:
Unni Schøyen


Kontakt: handball@hønefoss-sk.no