Håndball


Hei!

Vi inviterer til klubb måned i April og vedlagt ligger invitasjon som kan sendes ut til medlemmer. Vi har opprettet en modul i Sport1 kundeklubb som heter Hønefoss Sportsklubb Håndball. Medlemmene i HSK Håndball kan registrere seg via QR kode eller link. Vi kan også hjelpe de i butikk med registreringen. Når medlemmene er registrert oppgir de telefonnummer i kasse og salget blir lagt under modulen de er registrert i. Medlemmene kan være registrert i flere moduler også på kryss av klubber. Så nå skal det bli enklere for oss å hente ut tall i forhold til klubbavtaler.

Tilbudene vi kjører i April er også for å lette jobben til trenere/lagledere på bestillinger av overtrekk. Mange vil gjerne slippe jobben med fellesbestillinger og derfor håper vi at dette kan være løsningen.

Legger ved invitasjon, QR kode og her er link: