Håndballstyret 2019

Leder:

Ole Ragnar Dihle

Nestleder:

Anne Mette Fagerås
Sponsorkontakt:
Materialforvalter:
Nina H Johansson
Yngve Thoresen

Arrangementsansvarlig:

Unni Skøien
Dommeransvarlig HSK:
Janne Svenskerud
Sportslig kontakt Junior:
Lars Oddvar Nyhuus
Sportslig kontakt Senior:
Linda Wangen Heen
Spillerrepresentant:
Velges blant seniorspillere ved oppstart ny sesong
Økonomiansvarlig:
Solveig Eri Dihle (ikke styremedlem)

Kontakt:

honefoss@rsn.handball.no