Håndballstyret 2020/2021

Leder:

Ole Ragnar Dihle

Nestleder:

Anne Mette Fagerås
Materialforvalter:
Yngve Thoresen

Arrangementsansvarlig:

Unni Skøien
Dommeransvarlig HSK:
Janne Svenskerud
Sportslig kontakt Junior:Gunn Marit Flatseth
Sportslig kontakt Senior:
Linda Wangen Heen
Spillerrepresentant:Velges blant seniorspillere ved oppstart ny sesong
Økonomiansvarlig:Solveig Eri Dihle

Kontakt:

honefoss@rsn.handball.no