Hospitering

Alle spillere fra og med 11 år og oppover skal få tilbud om hospitering på laget en årsklasse over.

Dette skal skje i tillegg til treninger på eget lag, eller som erstatning for trening i eget lag.

Trenere på de aktuelle lag avtaler hvor mange som kan komme pr. økt og setter opp en plan for rullering blant spillerne. Det er en forutsetning at spilleren ønsker å hospitere.

Fadderordning bør benyttes for å ivareta hospitantene.

Hospitering kan også benyttes i kamper ved behov.

Trenere bør oppfordre til hospitering slik at de nærmeste årsklassene blir kjent med hverandre og at de ser det som naturlig å trene sammen.