For foreldre

Velkommen til HSK Håndball

HSK Håndball er distriktets største håndballklubb. Det betyr at vi har et stort samfunnsansvar for å ivareta barn og unge på best mulig måte innen idretten vår.

HSK har jentelag i alle alderstrinn fra og med 6 år og opp til senior. HSK har ikke rene guttelag, men samarbeider tett med Haugsbygd Idrettsforening om guttelag, og HIF har guttelag i alle alderstrinn.

Vi jobber aktivt med rekruttering av barn fra første klasse på barneskolen, og vårt motto er «Flest mulig, lengst mulig i HSK». Dette betyr at vi er avhengig av å tilby noe til alle, enten det er håndball for det sosiale, eller for de som ønsker å satse videre. For aldersbestemte lag innebærer dette at vi har en klar målsetting om at vi skal ha lag i både A serie og B serie når det spilles seriespill (fra og med 11 år). HSK har for sesongen 2019/2020 også lag i 3`Divisjon og 5`Divisjon.

Alle som ønsker å prøve håndball, er velkomne til å komme på trening for å prøve. Det eneste kravet er innesko.

HSK benytter flere treningsarenaer, og de yngste er i gymsal på Hov Ungdomsskole. I tillegg benytter vi Ringerikshallen til trening, og selvfølgelig Hønefoss Arena, distriktets storstue. Alle arrangementer og turneringer foregår i Hønefoss Arena.

Fra og med 10 år anbefales det å melde på i Beachhåndball. Dette er en idrett som blir mer og mer populær og er veldig populært blant spillerne. I 2018 ferdigstilte HSK Hønefoss Beachhåndball Arena, sammen med Heradsbygda Håndball klubb, og dette er ett av Norges beste beachanlegg! Her er det full aktivitet fra snøen går og frem til sommerferien. Så vi anbefaler alle som har lyst til å komme å se, og det skjer noe hver eneste ettermiddag/kveld fra mandag til fredag.

Dersom man velger å begynne i HSK etter å ha prøvd litt, må man være medlem i HSK og betale medlemskontingent årlig. Dette gjelder også for tillitsvalgte, trenere og lagledere.

Dessuten betaler utøveren treningsavgift etter fastsatte takster for det aktuelle alderstrinnet man deltar på.

Innmelding, utmelding og betaling skjer i idrettsportalen Min idrett, der du registrerer deg som bruker. Er du allerede registrert, kan du benytte innloggingsboksen til høyre. Informasjon og hjelp vedrørende tjenesten Min idrett finner du her.