Gutter 2010

Rune Solsem
Trener 40 08 33 25
rune.solsem@ringerike.kommune.no
Erik Andrè Bergersen
Hjelpetrener 91 56 29 34
erikandrebergersen@gmail.com
Richard Haugen
Lagleder 90 92 01 47
richard@trho.no

TRENINGSTIDER 2018/2019
Mandag
Kl 18:00 - 19:15
Tolpinrud, Nedre bane