GJ 2007

Pål Nordlien Trener nordlien@gmail.com 40 61 43 63
Steffen Nøkleby-Karlsrud Hjelpetrener s.karlsrud@brhelgesen.no 48 12 10 53
Camilla Kristine Kjemperud Lagleder camilla.kristine@gmail.com 95 45 62 95
Bjørn Kristian Bentzen Kiosk-ansvarlig kribentz@online.no 46 80 36 33

        Følg håndballjentene på facebook!
Følg håndballjentene på facebook!
       Følg fotballen på facebook!
Følg fotballen på facebook!