Hovedstyret

Hovedstyret har følgende sammensetning 2014/15

Per Kristian Larsen Leder 975 47 878 per-kristian.larsen@gjensidige.no
Trond Forseth Økonomiansvarlig 482 55 681
trond.forseth@hotmail.com
Paul-Erik Vollmerhaus Inntektsleder 990 45 883 paul-erik@vollmerhaus.com
Olav Gulbrandsen Anleggsleder 916 43 573 olavgulb@online.no
Runar Vinjevoll
Leder fotballgruppa 918 15 088
runar@vinjevoll.com
Jan Erik Gulbrandsen Leder håndballgruppa 928 69 489 jeg@hadeland-energi.net
Helge Sjøblom Leder boksegruppa 476 51 269
Knut Karlsen Representant Tolpinrud SA 934 94 669 kka@viken.skog.no

Salget av Salvasokkene har vært en stor suksess. Det gjør at klubben i tillegg til fast provisjon mottok en sjekk på kr. 26.500,- fra leverandøren Salva. Overrekkelsen fant sted under åpningen av Hønefoss Arena den 1. februar. Klubbens leder Per-Kristian Larsen (til høyre) og Håndballstryrets leder Jan Erik Gulbrandsen (nummer to fra venstre) mottok sjekken på vegne av HSK. De som kom med sjekken fra Salva var Tommy Kristian Wilhelmsen (til venstre) og Tommy Evensen (nummer to fra høyre).
februar 2015
        Følg håndballjentene på facebook!
Følg håndballjentene på facebook!
       Følg fotballen på facebook!
Følg fotballen på facebook!