Styret

Håndballstyret

Navn Verv Mobil
Jan Erik Gulbrandsen Leder 92 86 94 89
Anders Leine Økonomiansvarlig 92 46 60 71
Kjersti Sagnes Sekretær 93 24 91 07
Thor Martin Vatningen Materialforvalter 92 80 21 06
Trine Urdal Arrangementsansvrlig 32 15 89 10
Ida Hamremoen Styremedlem
Mona Gåsholt Styremedlem 48 28 17 18
Unni Skøien Sportslig leder - yngre (ikke styremedlem) 91 11 53 50